myrobo

myrobo DBE - business analysis and modelling by using AI

Yritysten liiketoimintaedellytykset ovat muuttuneet oleellisesti. Globalisaatio ja digitalisaatio muuttavat yritysten kilpailukykyä ja tuovat uudenlaisia kilpailijoita. Teknologiakehitys muuttaa markkinoita ja yritysten liiketoimintaedellytyksiä kiihtyvässä tahdissa. Asiakkaiden tarve ja ostokäyttäytyminen muuttuvat globaalin teknologiakehityksen myötä vaikuttaen yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Yritysten on löydettävä taloudellisesti kannattava erottautumis- ja muuntautumiskyky kilpailijoihin nähden. Liike-idean ja tavoitteiden on oltava toimivia ja oikeat asiakaskohderyhmät ymmärrettävä, jotta yritys voi kasvaa kannattavaksi muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Muutoskyky ja kilpailukyky ovat yrityksen merkittäviä kannattavuuden ja kasvun onnistumistekijöitä. Tämä edellyttää

 • Markkinamuutosten tuntemista ja kykyä tehdä toimenpiteet
 • Ulkoisten ja sisäisten muuttuvien tekijöiden sekä riskien ymmärtämistä ja ennakointia
 • Tuotteiden ja palveluiden mukauttamista muuttuvaan kysyntään

Myrobo Oy on yritysten kehittämispalveluihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa uudenlaista innovatiivista DBE mallinnus- ja analysointipalvelua yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi.

DBE mallinnuspalvelu koostuu

 • Liiketoimintaan vaikuttavien ongelmakohtien, riskien ja hiljaisten muuttujien tunnistamisesta
 • Tunnistettujen muuttujien analysoinnista ja vaikutusten arvottamisesta liiketoiminnan kehitykseen
 • Vaikutusten muuntamisesta skenaarioihin
 • Riskien kartoituksesta ja analysoinnista

DBE analysointia ja mallinnusta voidaan hyödyntää mm.:

 • Yrityksen aloitusvaiheessa liikeidean toimivuuden, asiakaspotentiaalin selkeyttämisen sekä riskien ja mahdollisuuksien analysoinnissa
 • Uusien liiketoiminta-alueiden ja investointien riskien ja mahdollisuuksien analysoinnissa
 • Uusien tuotteiden kilpailu- ja riskianalyysin laadinnassa
 • Asiakaspotentiaalin ja oikeiden asiakaskohderyhmien analysoinnissa

DBE liiketoiminta- ja skenaariomallinnuksen hyödyt:

 • Antaa kokonaiskuvan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä
 • Auttaa ymmärtämään markkinoita ja asiakaskohderyhmiä
 • Auttaa muutostarpeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa
 • Tarjoaa tietoa markkinoiden rakenteesta, toimijoista, asiakastarpeista sekä muutostrendeistä
 • Minimoi virhearviointeja
 • Liiketoiminnan analysointi ja skenaarioiden mallinnus pienentävät liiketoimintariskejä
 • Auttavat laatimaan tarkempia liiketoiminta- ja taloussuunnitelmia

Referenssejä

 • Liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen työpaja, Growing Your Business -verkosto (Turun kauppakorkeakoulu)
 • Vaunit Oy
Tiedotteet

Kesäkuu 2018
Kehitämme DBE liiketoiminnan analyysille tekoälyratkaisua.

Helmikuu 2018
Myrobo kehitti vuonna 2017 innovatiivisen robottiliikunta –konseptin, joka myytiin alkuvuonna

Yhteystiedot

Myrobo Oy
Leena Gröndahl
Sähköposti: leena.grondahl(mm)myrobo.fi
Puh: +358 44 583 9396
Yrityksen päätoimipaikka on Ulvilassa.

 

Yrittäjäjäsen

 

Rekisteriseloste