Oikeat digitaaliset ratkaisut ovat yrityksen kasvun ja kannattavuuden menestystekijät

Myrobo Oy tarjoaa uuden tehokkaan digitalisaation mallinnuspalvelun yritysten digitaalisten ratkaisujen kokonaisvaltaiselle selvitykselle. Mallinnuksessa analysoidaan kehitetyn menetelmän avulla yritysten olemassa olevien ja suunniteltujen digitaalisten ratkaisujen todelliset vaikutukset yritysten liiketoimintaan ja tavoitteisiin.

DBE –mallinnuksen avulla analysoidaan digitaalisten ratkaisujen hyödyt ja haitat yritysten asiakasrajapintaan, näkyvyyteen, organisaatioon, prosesseihin ja toimintatapoihin. Mallinnuksen tulokset auttavat yrityksiä näkemään suunniteltujen tai jo jalkautettujen digitaalisten ratkaisujen ulkoiset ja sisäiset vaikutukset liiketoimintaan, kilpailukykyyn ja kannattavuuteen. Tulosten perusteella yritykset voivat arvioida digitaalisten ratkaisujen tarpeellisuuden ja laajuuden vastaamaan yritysten todellisia tarpeita.

Lisäksi Myrobo Oy avustaa yrityksiä sopivien digitaalisten ratkaisujen toimittajien löytämisessä digiverkostopalvelun avulla.

Myrobo Oy:n DBE –mallinnuksen ja digiverkostopalvelun tavoitteena on mahdollistaa yrityksiä löytämään oikeat digitaaliset ratkaisut ja yhteistyökumppanit. Myrobon palvelut antavat yrityksille laajemman ymmärryksen tarjolla olevista digitaalisista ratkaisuista ja niiden sopivuudesta yritysten toimintaan ja tavoitteisiin.

Myrobo Oy:n palvelut helpottavat yrityksiä muutoksessa digitaaliseen liiketoiminnan aikakauteen sekä säästävät kustannuksia ja henkilöstön aikaa digihankkeiden toteutuksessa.

Myrobo Oy:n toiminta perustuu pitkäaikaiseen ja laajaan kokemukseen kansainvälisestä ja kotimaisesta yritystoiminnasta sekä konsultoinnista IT- ja mobiilitoimialalla.

Mukana digi-hypessä vai oikeassa tekemisessä oikeilla digiratkaisuilla?

Palvelut

 • Digitalisaation liiketoiminnan mallinnus (DBE)
  • Analysoi ja mallintaa digitaalisten ratkaisujen hyödyt ja haitat päätöksenteon tueksi
 • Digiverkosto
  • Helpottaa uusien ja yrityksille oikeiden ratkaisujen sekä yhteistyökumppaneiden löytämistä
 • Teknologiatrendien sparraus
  • Järjestää lyhyitä briiffejä uusista teknologioista ja niiden tuomista mahdollisuuksista
 • Digihankkeiden kannattavuusanalyysit
  • Analysoi digitaalisten hankkeiden kannattavuutta
 • Innovatiivinen konseptointi
  • Selvittää uusien teknologioiden hyödyntämistä uusien innovatiivisten liiketoimintojen ja palvelujen kehittämiselle

Tiedotteet

Helmikuu 2018
Myrobo kehitti vuonna 2017 innovatiivisen robottiliikunta –konseptin, joka myytiin alkuvuonna

Yhteystiedot

Sähköposti:   leena.grondahl@myrobo.fi
Puh: +358 44 583 9396
Yrityksen päätoimipaikka on Ulvilassa.