myrobo

DBE - mallinnus

DBE analysointi- ja mallinnuspalvelussa käytettävä menetelmä perustuu kehitettyihin algoritmeihin ja kokemustietoon. Menetelmä kykenee tunnistamaan nopeasti ja tarkasti erilaisia yritysten liiketoimintaan vaikuttavia muuttujia ja analysoimaan niiden vaikutukset.

Menetelmä:

DBE - mallinnus

DBE analysointi – ja mallinnuspalvelu:

 • Mallinnus analysoi yrityksen liiketoimintaekosysteemin kykyä ennakoida muuttuvia olosuhteita
 • Mallinnuksen avulla paikannetaan yrityksen ydintoimintojen haasteet ja heikkoudet sekä vahvuudet
 • Mallinnuksessa kartoitetaan olennaisia muuttujia ja ns. hiljaisia muuttujia
 • Mallinnuksessa mitataan ydinalueiden ja –toimintojen muuttumista tulevaisuudessa
  • Muuttujien vaikutus yrityksen toimintaan, liiketoiminnan osa-alueisiin, kannattavuuteen ja tavoitteisiin
   • Asiakkaiden tarve ja asiakkaiden hankintakustannukset
   • Myynnin ajankäyttö
   • Hyötyarvon mittaaminen ja tehostaminen
   • Digitalisaation muutokset ja digiratkaisujen vaikutus liiketoiminnan optimointiin
   • Uudenlaisten kilpailijoiden markkinoille tulon vaikutukset
   • Arvoketjun muuttuminen (roolitusten muuttuminen)
   • Globaalit lainsäädännölliset muutokset

DBE analyysin ja mallinnuksen avulla yritykset voivat löytää uusia kustannustehokkaita toimintatapoja ja innovatiivisia asiakastuoteratkaisuja kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi pitkällä tähtäyksellä.

Mallinnuksen tuloksena laaditaan

 • yrityksen nykytilan kuvaus
 • muuttujamittaristo
 • toiminta- ja kilpailukyvyn analyysi
 • tulevaisuuden muutosskenaariot
 • analyysin tulosten pohjalta yrityksen skenaariot toimenpidesuunnitelmilla
Yhteystiedot

Myrobo Oy
Leena Gröndahl
Sähköposti: leena.grondahl(mm)myrobo.fi
Puh: +358 44 583 9396
Yrityksen päätoimipaikka on Ulvilassa.

 

Yrittäjäjäsen

 

Rekisteriseloste