Myrobo Oy


Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen

Myrobo Oy tarjoaa innovatiivista DBE analysointi- ja mallinnuspalvelua yritysten liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi sekä yritys-mapping -palvelua.

Kehitetyllä sovelluspohjaisella DBE analysointi- ja mallinnuspalvelulla kyetään tunnistamaan ja mallintamaan liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat ja riskit sekä laatimaan tulosten pohjalta muuttujien ja riskien vaikutusten skenaariot. 

Yritys-mapping on uudenlainen liiketoiminnan kehitykseen keskittyvä palvelu, jonka avulla pyritään löytämään yrityksille sopivia yhteistyökumppaneita kotimaassa ja kansainvälisesti. Tavoitteena on edistää yhteiskumppanuuden avulla yrityksiä saavuttamaan synergiaetuja, kannattavaa kasvua ja kilpailukykyä sekä minimoimaan riskejä.