Myrobo Oy

Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen


Miten yritykset voivat hallita muutosta ja hyödyntää muutosvoimat tehokkaasti kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen?

Yritysten liiketoimintaedellytykset ovat jatkuvassa muutoksessa globalisaation ja digitalisaation myötä. Yritykset tekevät usein samoja virheitä. Myös kiire ja yllättävät muutokset aiheuttavat ongelmia, jolloin aika menee tulipalojen sammutteluun. Asiakastarpeiden muutokset ja uudet kilpailijat edellyttävät jatkuvaa muutoskykyä. Yritysten on löydettävä taloudellisesti kannattava erottautumis- ja muuntautumiskyky kilpailijoihin nähden sekä kyky vahvistaa asiakkaiden kiinnostusta. Miten yritykset voivat hallita muutosta ja hyödyntää muutosvoimat kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen?

Myrobo Oy tarjoaa mm. digitaalisia liiketoiminnan kehittämispalveluja yritysten liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi.

_

Yritystoiminnan sparraus ja valmennus

Muutoskyky on yksi tärkeimmistä yrityksen menestyksen voimavaroista. Niin yksinyrittäjän kuin isomman yrityksen johdon kyky ymmärtää erilaiset muutokset uusina mahdollisuuksina johtavat yrityksen menestykseen. Nykyinen tilanne vaatii yrityksiltä valtavia ponnisteluja. Laaditut strategiat ja toimintamallit on suunniteltava uusiksi. Moni yritys tarvitsee ehkä aivan uuden liiketoiminnan tai uudenlaista nykyistä liiketoimintaa tukevaa toimintaa. Myrobon yritystoiminnan sparraus ja valmennus auttaa yrityksiä selkeyttämään tilannetta ja löytämään uusia keinoja kannattavan kasvun uralle. Sparraus ja valmennus palvelun tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa konkreettisilla suunnitelmilla ja toimenpiteillä.

Innovatiiviset liiketoiminnan kehittämisen työkalut

Liiketoiminnan analysointipalvelun tavoitteena on tunnistaa liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat sekä riskit. Tulosten pohjalta ohjelma mallintaa muuttujien ja riskien vaikutukset yrityksesi liiketoiminnan kehittymiseen.

YritysMapping on uudenlainen liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä palvelu, jonka avulla pyritään löytämään yrityksille sopivia yhteistyökumppaneita kotimaassa ja kansainvälisesti. Tavoitteena on edistää yhteiskumppanuuden avulla yrityksiä saavuttamaan synergiaetuja, kannattavaa kasvua ja kilpailukykyä sekä minimoimaan riskejä.

Kannattavuuden suunnittelutyökalun avulla yritykset voivat suunnitella ja kehittää omaa liiketoimintaansa tehokkaasti. Kannattavuuden suunnittelutyökalu laskee mm. myynnin muutokset, markkinoinnin ja henkilöstön vaikutukset sekä kannattamattomat toiminnat. Työkalun ohjelma huomioi kehitetyn menetelmän pohjalta potentiaaliset markkina- ym. muutokset.