Myrobo Oy

Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen

Myrobo Oy tarjoaa innovatiivista DBE analysointi- ja mallinnuspalvelua yritysten liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi.

Tekoälyyn pohjautuvalla DBE analysointi- ja skenaariomallinnuksella kyetään tunnistamaan ja mallintamaan liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat sekä laatimaan tulosten pohjalta vaikutusten skenaariot. 

Innovatiivista analysointi- ja skenaariomallinnusmenetelmää voidaan hyödyntää mm.

  • toimintojen tehokkuuden analysoinnissa
  • strategian ja liiketoimintasuunnitelmien päivityksessä ja toimivuuden analysoinnissa
  • liikeidean toimivuuden ja asiakaspotentiaalin selkeyttämisessä
  • kasvun suunnittelussa ja analysoinnissa
  • uusien liiketoiminta-alueiden, yritysostojen ja investointien analysoinnissa päätöksenteon tukena
  • projektisuunnitelmien laatimisessa