DBE analysointi- ja mallinnuspalvelu

Yritysten kannattavan kasvun oleellisia onnistumistekijöitä ovat kyky ymmärtää ja reagoida nopeasti vaihtuviin markkinatilanteisiin sekä kyky kehittää kilpailukykyään muuttuvissa olosuhteissa.

DBE analysointi- ja mallinnusmentelmällä kyetään tarkasti tunnistamaan ja mallintamaan liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat sekä laatimaan tulosten pohjalta vaikutusten skenaariot.  Menetelmä perustuu algoritmeihin ja kokemustietoon. Sen toimivuus on testattu eri alojen yrityksillä.

Kehitetyllä digitaalisella DBE analysointi- ja mallinnuspalvelulla
– Tunnistetaan liiketoimintaan vaikuttavat ulkoiset, sisäiset ja hiljaiset muuttujat
– Tunnistetaan oleelliset liiketoimintaan ja sen osa-alueisiin vaikuttavat riskit
– Mallinnetaan muuttujien ja riskien vaikutukset kannattavuuteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
– Mallinnetaan liiketoiminnan kasvuun vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat
– Laaditaan toimenpide-ehdotukset kasvun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi

Analysointi- ja mallinnuspalvelulla selvitetään mm.
– Markkinamuutokset ja niiden vaikutukset
– Kannattavuuden muuttujat
– Kasvun mahdollistajat ja esteet
– Kilpailukyvyn muuttujat
– Riskit ja epävarmuustekijät

DBE analysointi- ja mallinnuspalvelun tavoitteena on selkeyttää yritysten mahdollisuudet ja esteet kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi:
– Parantaen muutosten ennakointia
– Tehostaen yrityksen mukautumiskykyä
– Parantaen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Innovatiivista analysointi- ja mallinnusmenetelmää voidaan hyödyntää mm.
– Toimintojen tehokkuuden analysoinnissa
– Strategian ja liiketoimintasuunnitelmien päivityksessä ja toimivuuden analysoinnissa
– Liikeidean toimivuuden ja asiakaspotentiaalin selkeyttämisessä
– Kasvun suunnittelussa ja analysoinnissa
– Uusien liiketoiminta-alueiden, yritysostojen ja investointien analysoinnissa
– Projektisuunnitelmien laatimisessa

DBE liiketoiminnan analysointi- ja mallinnuspalvelu soveltuu erityisesti
– Muutos- tai kriisivaiheessa oleville yrityksille
– Kasvua ja toiminnan laajennusta suunnitteleville yrityksille
– Yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille
– Start-up yrityksille
– Sijoittajille