DBE analysointi- ja mallinnuspalvelu

Yritysten kannattavan kasvun oleellisia onnistumistekijöitä ovat kyky ymmärtää ja reagoida nopeasti vaihtuviin markkinatilanteisiin sekä kyky kehittää kilpailukykyään muuttuvissa olosuhteissa.

DBE analysointi- ja skenaariomallinnuksella kyetään tarkasti tunnistamaan ja mallintamaan liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat sekä laatimaan tulosten pohjalta vaikutusten skenaariot.  Menetelmä perustuu algoritmeihin ja kokemustietoon. Sen toimivuus on testattu eri alojen yrityksillä.

Analysointi- ja skenaariomallinnuksella selvitetään mm.

  • markkinamuutokset ja niiden vaikutukset
  • kasvun mahdollistajat ja esteet
  • kannattavuuden muuttujat
  • kilpailukyvyn muuttujat
  • riskit ja epävarmuustekijät

Mallinnuspalvelu soveltuu erityisesti

  • kasvua ja muutoksia suunnitteleville yrityksille
  • yritystoimintaa suunnitteleville
  • start-up yrityksille
  • sijoittajille