Info

Myrobo Oy:n toiminta alkoi vuonna 2018 keskittyen sovelluspohjaisten konsultointipalveluiden kehittämiseen. Yhtiön perustajalla Leena Gröndahlilla on yli 20 vuoden työkokemus johtotehtävistä kansainvälisissä ja kotimaan yrityksissä. Vuosien 2017 – 2020 aikana Gröndahl on kehittänyt digitaalisen liiketoiminnan mallinnusmenetelmän, joka tunnistaa yritysten liiketoimintaan vaikuttavia muuttujia. Menetelmä kykenee tunnistamaan nopeasti ja tarkasti erilaiset muuttujat ja analysoimaan niiden vaikutukset yrityksen kehitykseen. Menetelmä perustuu algoritmeihin ja kokemustietoon. Menetelmään ollaan kehittämässä tekoälyyn pohjautuvaa ohjelmaa.

Myrobo Oy:n perustajan Leena Gröndahlin taustaa:

Erityisosaaminen
– Yritysten kasvustrategioiden kehittäminen
– Myynnin kehittäminen
– Kriisiyritysten muutosjohtaminen
– Toimintojen ja prosessien kehittäminen
– Sisäisen tehokkuuden ja kannattavuuden analysointi

Koulutus
– Diplom-Kaufmann/MBsA, tuotantotalous, Yliopisto Mannheim Saksa
– Executive Management training, Telenor ASA Norja

Merkittävimmät työkokemukset
– Telenor ASA, projektipäällikkötehtävät ja tytäryhtiön toimitusjohtaja
– DNA Finland Oy, kehitysjohtaja
– OTRUM Finland Oy, toimitusjohtaja
– Omnitele Oy, konsultointiyksikön johtaja
– Sartimel Oy, yrittäjä ja asiantuntija (liiketoiminnan konsultointi)

Gröndahl toimii lisäksi mentorina Suomen Yrittäjien Mentorisi.fi -ohjelmassa.