Info

Myrobo Ltd.s operations started in 2018 with a focus on developing application-based consulting services. Leena Gröndahl, the founder of the company, has over 20 years of work experience in management positions in international and domestic companies. During 2018–2020, Gröndahl has developed a digital business modeling method that identifies variables that affect companies’ business operations. The method is based on algorithms and experience data. The method can quickly identify different variables and analyze their impact on the development of the company. An AI-based program is being developed.

Background of Leena Gröndahl, founder of Myrobo Ltd.:

Special expertise
– Developing business growth strategies
– Developing sales
– Transformative management of crisis companies
– Developing operations and processes
– Analysis of business efficiency and profitability

Education
Diplom-Kaufmann/MBsA, Industrial Engineering, University Mannheim Germany
Executive Management Training, Telenor ASA Norway

Work experiences

Telenor ASA, Project Manager and CEO of a subsidiary
DNA Finland Oy, Development Director
OTRUM Finland Oy, CEO
Omnitele Oy, Director of Consulting Unit

Gröndahl is also a mentor in the Finnish Mentor Entrepreneurs program.

Myrobo Oy:n toiminta alkoi vuonna 2018 keskittyen sovelluspohjaisten konsultointipalveluiden kehittämiseen. Yhtiön perustajalla Leena Gröndahlilla on yli 20 vuoden työkokemus johtotehtävistä kansainvälisissä ja kotimaan yrityksissä. Vuosien 2017 – 2020 aikana Gröndahl on kehittänyt digitaalisen liiketoiminnan mallinnusmenetelmän, joka tunnistaa yritysten liiketoimintaan vaikuttavia muuttujia. Menetelmä perustuu algoritmeihin ja kokemustietoon. Menetelmä kykenee tunnistamaan nopeasti erilaiset muuttujat ja analysoimaan niiden vaikutukset yrityksen kehitykseen. Menetelmään ollaan kehittämässä tekoälyyn pohjautuvaa ohjelmaa.

Myrobo Oy:n perustajan Leena Gröndahlin taustaa:

Erityisosaaminen
– Yritysten kasvustrategioiden kehittäminen
– Myynnin kehittäminen
– Kriisiyritysten muutosjohtaminen
– Toimintojen ja prosessien kehittäminen
– Sisäisen tehokkuuden ja kannattavuuden analysointi

Koulutus
– Diplom-Kaufmann/MBsA, tuotantotalous, Yliopisto Mannheim Saksa
– Executive Management training, Telenor ASA Norja

Merkittävimmät työkokemukset
– Telenor ASA, projektipäällikkötehtävät ja tytäryhtiön toimitusjohtaja
– DNA Finland Oy, kehitysjohtaja
– OTRUM Finland Oy, toimitusjohtaja
– Omnitele Oy, konsultointiyksikön johtaja
– Sartimel Oy, yrittäjä ja asiantuntija (liiketoiminnan konsultointi)

Gröndahl toimii lisäksi mentorina Suomen Yrittäjien Mentorisi.fi -ohjelmassa.