Muut liiketoiminnnan kehityspalvelut

  • Yritysten hankkeiden ja projektien kannattavuusanalyysien laatiminen
  • Strategioiden ja liiketoimintasuunnitelmien analysointi ja laatiminen
  • SWOT analyysien laatiminen
  • Kustannusrakenteen selvitykset
  • Investointien ja hankkeiden kannattavuusanalyysien laatiminen tai avustaminen
  • Tuotteiden ja palveluiden kannattavuusanalyysit
  • Asiakastuottavuuden analysointi