Liiketoiminnan analysointipalvelu

Tehokkaalla analyysillä selkeyttä liiketoimintaan

Yritysten kannattavan kasvun oleellisia onnistumistekijöitä ovat kyky ymmärtää ja reagoida nopeasti vaihtuviin markkinatilanteisiin sekä kyky kehittää kilpailukykyään muuttuvissa olosuhteissa.
Myrobo Oy:n liiketoiminnan analysointipalvelu keskittyy yritysten asiakkaiden, kilpailijoiden ja markkinoiden muutosten selvittämiseen ja analysointiin kehitetyn analysaattorin avulla. Analysoinnin tuloksia voidaan hyödyntää kasvun, kilpailukyvyn ja kannattavuuden arvioinnissa sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.
Ennakoimalla riskit yritys kykenee varmistamaan vakaan toiminnan.

Liiketoiminnan analysaattorilla kyetään tunnistamaan ja mallintamaan yritysten liiketoimintaan vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat sekä laatimaan tulosten pohjalta muuttujien vaikutusten skenaariot liiketoimintaan. Menetelmä perustuu algoritmeihin ja kokemustietoon. Sen toimivuus on testattu eri alojen yrityksillä.

Liiketoiminnan analysaattorilla

 • Tunnistetaan oleelliset liiketoimintaan vaikuttavat menestystekijät ja riskit
 • Tunnistetaan liiketoimintaan vaikuttavat ulkoiset, sisäiset ja hiljaiset muuttujat
 • Mallinnetaan menestystekijöiden, riskien ja muuttujien vaikutukset kannattavuuteen ja kilpailukykyyn
 • Mallinnetaan liiketoiminnan kasvuun vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat
 • Laaditaan toimenpide-ehdotukset kasvun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi

Selvitettäviä ja analysoitavia kohteita ovat mm. markkinamuutokset, asiakaskohderyhmien muutokset, kilpailijoiden muutokset sekä toimialaan liittyviä muutoksia ja riskejä.

Liiketoiminnan analysointipalvelun tavoitteena on selkeyttää yritysten mahdollisuudet ja riskit kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi:

 • Parantaen muutosten ennakointia
 • Tehostaen yrityksen mukautumiskykyä
 • Parantaen virhearviointien ja riskien ennakointia

Innovatiivisen liiketoiminnan analysointipalvelun tuloksia voidaan hyödyntää:

 • Liikeidean toimivuuden ja asiakaspotentiaalin selkeyttämisessä
 • Liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn kokonaiskuvan selkeyttämisessä
 • Riskien ja epävarmuuksien kartoittamisessa ja ennakoinnissa
 • Strategian ja liiketoimintasuunnitelmien päivityksessä ja toimivuuden analysoinnissa
 • Toimintojen tehostamisessa
 • Kannattavan liikevaihdon kasvun suunnittelussa
 • Uusien liiketoiminta-alueiden, yritysostojen ja investointien analysoinnissa

Liiketoiminnan analysointipalvelun tuloksina saat raportin yrityksesi liiketoimintaan vaikuttavista muuttujista:

 • Yhteenvedon kriittisistä menestystekijöistä ja riskeistä
 • Yhteenvedon kilpailu- ja markkinatilanteeseen vaikuttavista oleellisista muutostekijöistä
 • Liiketoimintaskenaariot tunnistettujen tekijöiden vaikutuksista
 • Arviot mahdollista uusista liiketoiminta-alueista
 • Muuttujamittariston sisältäen tunnistetut sisäiset ja ulkoiset muuttujat ja niiden vaikutusarviot

Liiketoiminnan analysointipalvelun hinta alkaen 500,00 € (alv 0)

Pyydä lisätietoa lähettämällä viesti osoitteeseen info@myrobo.fi tai soita +358 44 583 9396.