Liiketoiminnan analysointi- ja mallinnuspalvelu

Tehokkaalla analyysillä selkeyttä liiketoimintaan

Yritysten kannattavan liiketoiminnan ja kasvun oleellisia onnistumistekijöitä ovat kyky ymmärtää ja reagoida nopeasti vaihtuviin markkinatilanteisiin sekä kyky kehittää kilpailukykyään muuttuvissa olosuhteissa. Ennakoi yrityksesi mahdollisuudet ja riskit Myrobo Oy:n innovatiivisilla liiketoiminnan analysointipalvelulla.

Myrobo Oy:n kehittämispalvelut koostuvat liiketoiminnan analysointipalvelusta, kannattavuuden suunnittelupalvelusta ja muista kehittämispalveluista kuten strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien laatimisesta ja analysoinnista.

Ennakoi mahdollisuudet ja riskit!

Liiketoiminnan analysointipalvelu

Myrobo Oy:n liiketoiminnan analysointipalvelu keskittyy yritysten asiakkaiden, kilpailijoiden ja markkinoiden muutosten selvittämiseen ja analysointiin kehitetyn analysaattorin avulla. Analysoinnin tuloksia voidaan hyödyntää kasvun, kilpailukyvyn ja kannattavuuden arvioinnissa sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.
Ennakoi mahdollisuudet ja riskit ja varmista yrityksesi vakaa toiminta.

Liiketoiminnan analysaattorilla kyetään tunnistamaan ja mallintamaan yritysten liiketoimintaan vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat sekä laatimaan tulosten pohjalta skenaariot muuttujien vaikutuksista liiketoimintaan. Menetelmä perustuu algoritmeihin ja kokemustietoon. Sen toimivuus on testattu eri alojen yrityksillä.

Selvitettäviä ja analysoitavia kohteita ovat mm. strategiasuunnitelmat, markkinamuutokset, asiakaskohderyhmien muutokset, kilpailijoiden muutokset sekä toimialaan liittyvät muutoket ja riskit.

Liiketoiminnan analysaattorilla

 • Tunnistetaan oleelliset liiketoimintaan vaikuttavat menestystekijät ja riskit
 • Tunnistetaan liiketoimintaan vaikuttavat ulkoiset, sisäiset ja hiljaiset muuttujat
 • Mallinnetaan tunnistettujen menestystekijöiden, riskien ja muuttujien vaikutukset kannattavuuteen ja kilpailukykyyn
 • Mallinnetaan liiketoiminnan kasvuun vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat

Analysaattorin tulokset mallinnetaan skenaarioiksi, joissa huomioidaan muutosten vaikutukset liiketoiminnan kehittymiseen.

Tulosten pohjalta laaditut skenaariot ja toimenpide-ehdotukset auttavat yrityksiä mm. tunnistamaan uusia liiketoiminta-alueita, parantamaan kasvua ja kannattavuutta sekä ennakoimaan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Liiketoiminnan analysointipalvelun tavoitteena on selkeyttää yritysten mahdollisuudet ja riskit kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi. Analysointipalvelun tuloksena syntyvät tulokset ja skenaariot:

 • Antavat kokonaiskuvan liiketoiminnan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavista muuttujista
 • Selkeyttävät muutoksien vaikutuksia liiketoiminnan kehittymiseen
 • Auttavat muutostarpeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa
 • Toimivat strategiasuunnittelun ja operatiivisten päätösten tukena
 • Parantavat kilpailukykyä ja auttavat löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Helpottavat epäjatkuvuuksien ja virhearviointien ennakointia
 • Auttavat laatimaan tarkempia taloussuunnitelmia

Analysointipalveluun kuuluva kannattavuuden suunnittelu on kehitetty tukemaan yritysten kannattavuuden selvitystä. Kannattavuustyökalun avulla arvioidaan mm. asiakaskäyttäytymisen muutokset, toimenpiteiden kannattavuusvaikutukset ja toimintojen tuottavuus. Työkaluun sisältyvän menetelmän pohjalta arvioidaan potentiaaliset muutokset ja niiden vaikutukset.

Innovatiivisen liiketoiminnan analysointipalvelun tuloksia voidaan hyödyntää:

 • Liikeidean toimivuuden ja asiakaspotentiaalin selkeyttämisessä
 • Liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn kokonaiskuvan selkeyttämisessä
 • Riskien ja epävarmuuksien kartoittamisessa ja ennakoinnissa
 • Strategian ja liiketoimintasuunnitelmien päivityksessä ja toimivuuden analysoinnissa
 • Toimintojen tehostamisessa
 • Kannattavan liikevaihdon kasvun suunnittelussa
 • Uusien liiketoiminta-alueiden, yritysostojen ja investointien analysoinnissa

Liiketoiminnan analysointipalvelun hinta alkaen 500,00 € (alv 0%). Lopullinen hinta määräytyy analysoitavan kohteen laajuudesta.

Pyydä lisätietoa lähettämällä viesti osoitteeseen info@myrobo.fi tai soita +358 44 583 9396.