Liiketoiminnan analysointi- ja mallinnuspalvelu

Yritysten kannattavan liiketoiminnan ja kasvun oleellisia onnistumistekijöitä ovat kyky ymmärtää ja reagoida nopeasti vaihtuviin markkinatilanteisiin sekä kyky kehittää kilpailukykyä muuttuvissa olosuhteissa. Ennakoi yrityksesi mahdollisuudet ja riskit sekä varmista päätöstesi tavoitteet Myrobo Oy:n innovatiivisella liiketoiminnan analysointipalvelulla!

Ennakoi mahdollisuudet ja riskit!

Liiketoiminnan analysointipalvelu

Liiketoiminnan analysointipalvelu keskittyy yritysten toiminnan, toimintaedellytysten, asiakkaiden, kilpailijoiden ja markkinoiden muutosten selvittämiseen ja analysointiin kehitetyn analysaattorin avulla. Analysoinnin tuloksia voidaan hyödyntää kasvun, kilpailukyvyn ja kannattavuuden arvioinnissa sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.


Ennakoi mahdollisuudet ja riskit ja varmista yrityksesi vakaa toiminta!

Liiketoiminnan analysointipalvelun tavoitteena on selkeyttää yritysten mahdollisuudet ja riskit kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi. Analysointipalvelun tuloksena syntyvät tulokset:

 • Antavat kokonaiskuvan liiketoiminnan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä
 • Selkeyttävät muutoksien vaikutuksia liiketoiminnan kehittymiseen
 • Toimivat strategiasuunnittelun ja operatiivisten päätösten tukena
 • Parantavat kilpailukykyä ja auttavat löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Auttavat tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa ja päätöksenteossa
 • Parantavat epäjatkuvuuksien ja virhearviointien ennakointia

Liiketoiminnan analysaattorilla kyetään tunnistamaan ja mallintamaan yritysten liiketoimintaan vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat ja riskit sekä laatimaan tulosten pohjalta liiketoiminnan kehitysskenaariot. Analysaattorin menetelmä perustuu algoritmeihin ja kokemustietoon. Sen toimivuus on testattu eri alojen yrityksillä.

Selvitettäviä ja analysoitavia kohteita ovat mm. uusien liiketoiminta-alueiden suunnittelu, strategiasuunnitelmat, päätöstmarkkinakehitys, asiakaskohderyhmien muutokset, kilpailijoiden toiminta sekä toimialaan liittyvät muutokset ja riskit.

Analysointipalveluun kuuluva kannattavuuden suunnittelutyökalu on kehitetty tukemaan yritysten kannattavuuden selvitystä. Kannattavuustyökalun avulla arvioidaan mm. asiakaskäyttäytymisen muutokset, toimenpiteiden kannattavuusvaikutukset ja toimintojen tuottavuus. Työkaluun sisältyvän menetelmän pohjalta arvioidaan potentiaaliset muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset.

Innovatiivisen liiketoiminnan analysointipalvelun tuloksia voidaan hyödyntää:

 • Liikeidean toimivuuden ja asiakaspotentiaalin selkeyttämisessä
 • Liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn kokonaiskuvan selkeyttämisessä
 • Riskien ja epävarmuuksien kartoittamisessa ja ennakoinnissa
 • Strategian ja liiketoimintasuunnitelmien päivityksessä ja toimivuuden analysoinnissa
 • Toimintojen tehostamisessa
 • Kannattavan liikevaihdon kasvun suunnittelussa
 • Uusien liiketoiminta-alueiden, yritysostojen ja investointien analysoinnissa

Liiketoiminnan analysointipalvelun standardiprojektin hinta alkaen 500,00 € (alv 0%). Isomman projektin hinta määräytyy analysoitavan kohteen laajuudesta.

Pyydä lisätietoa lähettämällä viesti osoitteeseen info@myrobo.fi tai soita +358 44 583 9396.