Palvelut

Yritysten liiketoimintaedellytykset ovat jatkuvassa muutoksessa. Globalisaatio ja digitalisaatio muuttavat yritysten kilpailukykyä ja tuovat uudenlaisia kilpailijoita. Teknologiakehitys muuttaa markkinoita ja yritysten liiketoimintaedellytyksiä kiihtyvässä tahdissa. Asiakkaiden tarve ja ostokäyttäytyminen muuttuvat globaalin teknologiakehityksen myötä vaikuttaen yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Yritysten on löydettävä taloudellisesti kannattava erottautumis- ja muuntautumiskyky kilpailijoihin nähden. Liike-idean ja tavoitteiden on oltava toimivia ja oikeat asiakaskohderyhmät ymmärrettävä, jotta yritys voi kasvaa kannattavasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Muutoskyky ja kilpailukyky ovat yrityksen merkittäviä kannattavuuden ja kasvun onnistumistekijöitä. Tämä edellyttää yrityksiltä

  • markkinamuutosten tuntemista ja kykyä tehdä toimenpiteet
  • ulkoisten ja sisäisten muuttuvien tekijöiden sekä riskien ymmärtämistä ja ennakointia
  • tuotteiden ja palveluiden mukauttamista muuttuvaan kysyntään

Myrobo Oy:n palvelut painottuvat juuri yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden tehostamiseen:

  • muuttujien ja riskien analysointi- ja mallinnuspalvelut (DBE)
  • strategioiden analysointi- ja sparrauspalvelut
  • investointien ja hankkeiden kannattavuusanalyysit
  • teknologioiden muutosvaikutusten analysointi

Referenssejä mm.:

  • Liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen työpaja, Growing Your Business -verkosto (Turun kauppakorkeakoulu)
  • Vaunit Oy
  • Julkinen terveystoimija