Mapping -palvelu


Yritys-mapping -palvelu on uudenlainen liiketoiminnan kehitykseen keskittyvä toiminto, jonka avulla pyritään löytämään yrityksille sopivia yhteistyökumppaneita kotimaassa ja kansainvälisesti.

Yhteistyökumppanuus voi olla esim.

  • yrityksen tuotteiden myyntiä osana yhteistyökumppaneiden myyntiä
  • toisiaan täydentävien tuotteiden ja palvelujen yhteismyyntiä
  • tietyn osaamisen hyödyntämistä yhteistyökumppaneiden liiketoiminnassa

Mapping -palvelun tavoitteena on soveltuvien yhteistyökumppaneiden avulla

  • parantaa erityisesti pienten yritysten kasvumahdollisuuksia
  • mahdollistaa kustannustehokkaan uusasiakashankinnan
  • pienentää yritysten riskejä muuttuvissa markkinaolosuhteissa
  • mahdollistaa liiketoiminnan kasvua kannattavasti

Soveltuvien yhteistyökumppaneiden kartoituksessa hyödynnetään kehitettyä digitaalista tunnistus- ja analysointiohjelmaa.

Mapping -palveluun kuuluu myös olennaisena osana yrityksen yhteistyöehdotuksen laatiminen sekä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kontaktointi ja neuvottelu.

Mapping -palvelu on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille.